Żadna informacja, jaką zdobędziesz w ramach witryny www.projekt-druga-wyplata.pl nie stanowi doradztwa w jakiejkolwiek dziedzinie życia (finanse, zdrowie, biznes, bogactwo, miłość, relacje międzyludzkie), ale jedynie formę podzielenia się tym, co według autorki Joanny Sitarz jest ważne i pomocne, natomiast odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji oraz osiągnięte w ten sposób rezultaty leży po Twojej stronie

Należy rozumieć, iż powodzenie w BIZNESIE zależy od wielu czynników takich jak: doświadczenie osobiste, ilość posiadanych kontaktów, baza klientów, budżet na rozwój owego BIZNESU, czas jaki na rozwój tego biznesu się przeznacza i wiele innych.

W BIZNESIE można odnieść spektakularny sukces, jak i porażkę albo wcale żadnych wyników nie osiągać.

Dlatego pokazywane przeze mnie wszystkie wyniki moje lub moich Partnerów/Klientów nie stanowią obietnicy, iż Ty Drogi Czytelniku uzyskasz dokładnie te same wyniki. Możesz uzyskać gorsze lub jeszcze lepsze wyniki, bądź takie same jak pokazuję, jednak to zależy od Ciebie i Twoich działań.

Wszystkie wyniki jakie pokazuję są wynikami jakie osiągnęłam ja lub moi Partnerzy czy Klienci i pokazuję je, abyś wiedział i wiedziała, iż osiągnięcie ich jest możliwe, jednak Twój sukces zależy od Ciebie, od tego jaki wkład wniesiesz na rozwój swojego BIZNESU.

Trzymam za Ciebie mocno kciuki i służę pomocą.
Joanna Sitarz